A A A

Par Valmieras pilsētas pārstāvniecību Rīgā

VALMIERAS PILSĒTAS PĀRSTĀVNIECĪBA RĪGĀ

Adrese: 11.novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050

Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā mērķis ir Valmieras pilsētas un pašvaldības interešu pārstāvības nodrošināšana Latvijas valsts pārvaldes institūcijās reģionālajā attīstībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā jomā un citos jautājumos atbilstoši Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem un prioritātēm.

Galvenie uzdevumi:

  1. Uzturēt regulāru komunikāciju un koordinēt sadarbību starp Pašvaldību un valsts iestādēm, ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, uzņēmējdarbību veicinošām institūcijām, biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām, kā arī uzņēmējiem, veicinot Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. Informēt Pašvaldību par aktuālajiem jautājumiem, kas skar Valmieras pilsētas intereses;
  3. Sniegt informāciju un konsultēt pārstāvniecības apmeklētājus par Valmieras pislētas pašvaldības darbu un aktualitātēm;
  4. Nodrošināt telpas dažādām Valmieras pašvaldības darbinieku, uzņēmumu uhn citu Valmieras interesentu sanāksmēm, kā arī preses konferencēm par Valmieras pilsēai aktuāliem jautājumiem;
  5. Nodrošināt Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanu;
  6. Izstrādāt pašvaldības pozīciju Eiropas Savienības fondu un citu finanšu investīciju piesaistes jautājumos un regulējošajos ES līmeņa un nacionāla līmeņa dokumentos;
  7. Piedalīties Valmieras pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Pašvaldības attīstības, plānošanas un citu normatīvo dokumentu izstrādē.

Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā nolikums (aktualizēts 03.04.2020.) (4.17 MB)

Kontaktinformācija