A A A

Valmieras pilsētas Būvvaldes kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Jolanta Brūniņa   

buvvalde@valmiera.lv; jolanta.brunina@valmiera.lv

"Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja, arhitekte 204. 64207124

Lolita Taube    

E-pasts: lolita.taube@valmiera.lv
"Valmieras pilsētas Būvvalde" klientu konsultante 204. 64207155

Juris Mellēns  

E-pasts: juris.mellens@valmiera.lv

"Valmieras pilsētas Būvvalde" pilsētas galvenais būvinspektors 206. 64207162

Guntra Grigorjeva    

E-pasts: guntra.grigorjeva@valmiera.lv

"Valmieras pilsētas Būvvalde" būvinženiere 206. 64210699