A A A

Valmieras Attīstības aģentūras kontakti

 Valmieras Attīstības aģentūra: https://developvalmiera.lv

Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālruņa nr.
 
Ilze Eglāja  
 
valdes priekšsēdētāja
Purva iela 12a, Valmiera
26180733
 
Līga Vecā    
 
valdes locekle
Purva iela 12a, Valmiera
26416174
 
Baiba Zvejniece
 
uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja
Purva iela 12a, Valmiera
26805200
 
Māra Rudīte 
 
uzņēmējdarbības projektu vadītāja
Purva iela 12a, Valmiera
26454562
 
Inna Purmale 
 
karjeras un izglītības projektu vadītāja
Purva iela 12a, Valmiera
29459332
 
Unda Blaumane
E-pasts: unda.blaumane@valmiera.lv
 
komunikācijas projektu vadītāja
Purva iela 12a, Valmiera
 
28355828

 

 
Sanita Alaine
 
projektu vadītāja
Purva iela 12a, Valmiera
26421413