A A A

Par Valmieras Attīstības aģentūru

2016. gada rudenī tika dibināta biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, kuras viens no galvenajiem darbības mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Tā attīsta un pilnveido atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicina pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu.

Aģentūras ikdienas uzdevumi aptver komunikācijas nodrošināšanu starp uzņēmēju un pašvaldību, kā arī konsultāciju sniegšanu par pašvaldības atbalsta iespējām un uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat Valmieras Attīstības aģentūra meklē un pilnveido risinājumus Izglītības un cilvēkresursu, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārneses jomās.

Vairāk par biedrības sniegtajiem pakalpojumiem varat iepazīties šeit: https://developvalmiera.lv