A A A

Sociālo lietu pārvaldes kontakti

Vārds,uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Kaija Mucenience

kaija.muceniece@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 104. 64232105

Liene Bukuma

liene.bukuma@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes lietvedības sekretāre 106. 64207140

Guna Poikāne

guna.poikane@valmiera.lv

Speciāliste veselības veicināšas jautājumos   29298956

 

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Ģimenes atbalsta nodaļa”

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Sanita Strazdiņa

sanita.strazdina@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja 104. 64210694 

Ilze Kaupe

ilze.kaupe@valmiera.lv
Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64207142

Laine Ločmele    

laine.locmele@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64210695

Eva Salmane

eva.salmane@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 111. 64210698

Indra Krūkliņa

indra.kruklina@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 111. 64210698
Agita Soloveiko Psihologs Rīgas iela 26,
psihologa kabinets
 

 

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Sociālā atbalsta nodaļa” 

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Iveta Sokola-Sokolova

iveta.sokolova@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja 106. 64210688

Jolanta Rutkovska

jolanta.rutkovska@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece 108. 64210692

Līga Jakobsone

liga.jakobsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 108. 64210691

Sandra Lapiņa    

sandra.lapina@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore 105.  64207153

Līga Oliņa  

liga.olina@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 105. 64210690

Antra Frīdberga    

antra.fridberga@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112.

64210693

Karlīne Jākabsone    

karline.jakabsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112. 64207151

Agnese Valdēna

agnese.valdena@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece (uz projekta laiku līdz 2020.gada 30.jūnijam)    

Iveta Būmane

iveta.bumane@valmiera.lv

Speciāliste, personu asistente   64232105