A A A

Sociālo lietu pārvaldes kontakti

Vārds,uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Kaija Mucenience

kaija.muceniece@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 104. 64232105

Liene Bukuma

liene.bukuma@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes lietvedības sekretāre 106. 64207140

Zane Priedule

zane.priedule@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes juriskonsulte 104. 64207632

Guna Poikāne

guna.poikane@valmiera.lv

Speciāliste veselības veicināšas jautājumos   29298956

 

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Ģimenes atbalsta nodaļa”

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Sanita Strazdiņa

sanita.strazdina@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja 303. 64210694 

Ilze Kaupe

ilze.kaupe@valmiera.lv
Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64207142

Laine Ločmele    

laine.locmele@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64210695

Eva Salmane

eva.salmane@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 111. 64210698

Indra Krūkliņa

indra.kruklina@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 111. 64210698

 

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Sociālā atbalsta nodaļa” 

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Iveta Sokola-Sokolova

iveta.sokolova@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja 106. 64210688

Jolanta Rutkovska

jolanta.rutkovska@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece 108. 64210692

Līga Jakobsone

liga.jakobsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 108. 64210691

Sandra Lapiņa    

sandra.lapina@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore 105.  64207153

Līga Oliņa  

liga.olina@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 105. 64210690

Antra Frīdberga    

antra.fridberga@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112.

64210693

Karlīne Jākabsone    

karline.jakabsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112. 64207151

Iveta Būmane

iveta.bumane@valmiera.lv

Speciāliste, personu asistente   26330079