A A A

Sociālo lietu pārvaldes kontakti

Vārds,uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Kaija Mucenience

kaija.muceniece@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja 104. 64232105

Liene Bukuma

 liene.bukuma@valmiera.lv

Sociālo lietu pārvaldes lietvedības sekretāre 106. 64207140

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Sociālā atbalsta nodaļa” 

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Iveta Sokola-Sokolova

 iveta.sokolova@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja 106. 64210688

Jolanta Rutkovska

 jolanta.rutkovska@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece 108. 64210692

Līga Jakobsone

 liga.jakobsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 108. 64210691

Sandra Lapiņa    

 sandra.lapina@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore 105.  64207153

Līga Oliņa  

 liga.olina@valmiera.lv

Sociālais darbinieks 105. 64210690

Antra Frīdberga    

 antra.fridberga@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112.

64210693

Karlīne Jākabsone    

 karline.jakabsone@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece 112. 64207151

Agnese Valdēna

agnese.valdena@valmiera.lv

Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece    

Iveta Būmane

 iveta.bumane@valmiera.lv

Speciālists, personu asistents   64232105
 

Iestādes "Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība "Ģimenes atbalsta nodaļa”

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Sanita Strazdiņa

 sanita.strazdina@valmiera.lv

Struktūrvienības vadītāja 104. 64210694 

Laine Ločmele    

 laine.locmele@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64210695

Ilze Kaupe

 ilze.kaupe@valmiera.lv

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 107. 64207142
       

Eva Salmane

 eva.salmane@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 111. 64210698

Indra Krūkliņa

 indra.kruklina@valmiera.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 111. 64210698
Agita Soloveiko Psihologs Rīgas iela 26,
psihologa kabinets
 

Guna Poikāne

Speciāliste veselības veicināšanas jautājumos
  29298956