A A A

Pašvaldības policijas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Adrese Tālruņa nr.

Indulis Rūsis

E-pasts: pasvaldibas.policija@valmiera.lv

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Purva iela 12A 64207599, 29256418
Rasma Grasberga
E-pasts:rasma.grasberga@valmiera.lv
Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Purva iela 12A 64223211

Baiba Zvirgzde
E-pasts:baiba.zvirgzde@valmiera.lv

Lietvede Purva iela 12A 64210680

Operatīvās informācijas centrs

E-pasts:oic@valmiera.lv (24/7)

Lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā

nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana

Purva iela 12A 8484
Kontakttālrunis iedzīvotāju saziņai ar pašvaldības policiju   Purva iela 12A 64222951

Anonīmais uzticības tālrunis.

 

Lai informētu policiju par tādām sabiedriskās kārtības un satiksmes problēmām,

kam nav nepieciešama operatīva reaģēšana – piemēram, vietas,

kur regulāri publiski tiek lietots alkohols, smēķēšana vietās,

kur tas ir aizliegts, automašīnu novietošana neatļautās stāvvietās u.c.

Purva iela 12A

64210685 (automātiskais atbildētājs)
Darba laiks

Pirmdien 8.00-17.00

Otrdien 8.00-17.00

Trešdien 8.00-18.00

Ceturtdien 8.00-17.00

Piektdien 8.00-16.00

Administratīvo pārkāpumu izskatīšana: trešdienās 13.00-15.00

Iedzīvotāju pieņemšana: piektdienās 13.00-15.00