A A A

Pansionāts "Valmiera”

VALMIERAS PILSĒTAS PANSIONĀTS „VALMIERA”

    Rīgas ielā 55, Valmierā, LV-4201

    Tālr.: 64207383, 64207382, 20218661 (kopējais)

    Filiāle: Kauguru ielā 3, Valmierā, LV-4201,

    Tālr.: 20203672 (kopējais)

     E-pasts: pansionats@valmiera.lv
    

    Direktore: Teiksma Taube

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāts ”Valmiera” ir vispārēja tipa pašvaldības sociālās aprūpes iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kura sniedz aprūpes pakalpojumu divās ēkās: Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāta ”Valmiera” mēķis un uzdevumi

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pansionāta galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

 

Pansionāta "Valmiera" nolikums (aktualizēts 30.01.2020.) (109.80 KB)

Pansionāta "Valmiera" pakalpojumu cenrādis (aktualizēts 07.01.2020.) (16.29 KB)

Pansionāta "Valmiera" struktūrshēma (aktualizēts 29.05.2020.) (38.00 KB) (109.80 KB)