A A A

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Rita Jemšika    

E-pasts: rita.jemsika@valmiera.lv

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja 109. 64207138

Ilmārs Eglītis  

E-pasts: ilmars.eglitis@valmiera.lv

Vadītāja vietnieks 109. 20220247

Kaspars Kalniņš    

E-pasts: kaspars.kalnins@valmiera.lv

Būvinženieris 109. 25619630

Inese Kokenberga    

E-pasts: inese.kokenberga@valmiera.lv

Ceļu būvinženiere 215. 64207862

Egīls Jansons

E-pasts: egils.jansons@valmiera.lv

Būvinženieris 109. 26161170

Anda Saliņa

E-pasts: anda.salina@valmiera.lv

Speciāliste zemes nomas jautājumos 206. 64207143

Evija Stračinska    

E-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv

Speciāliste telpu nomas jautājumos 206. 64228430

Armands Mencis    

E-pasts: armands.mencis@valmiera.lv

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks 215. 64210871

Guntis Braslis

E-pasts: guntis.braslis@valmiera.lv

Speciālists mājokļu jautājumos 215. 64210871

Dzintars Francis

E-pasts: dzintars.francis@valmiera.lv

Nekustamā īpašuma speciālists 215. 64207862

Mārcis Āķis

E-pasts: marcis.akis@valmiera.lv

Mājas pārvaldnieks (Purva iela 13)   20223666