A A A

Juridiskās nodaļas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Miķīte-Plusniņa

ieva.mikite-plusnina@valmiera.lv

Nodaļas vadītāja 218. 64207135

Gints Konošonoks  

E-pastsgints.konosonoks@valmiera.lv

Nodaļas vadītāja vietnieks 217.  64231694

Baiba Tūtina

E-pasts: baiba.tutina@valmiera.lv

Juriste 219. 64207205

Mairita Lakstiņa

E-pasts: mairita.lakstina@valmiera.lv

Juriste 216. 64207133
 

Lelde Birkenšteine-Putniņa

lelde.birkensteina-putnina@valmiera.lv

Juriste 219. 64207205