A A A

Juridiskās nodaļas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Miķīte-Plusniņa

ieva.mikite-plusnina@valmiera.lv

Nodaļas vadītāja 218. 64207135

Gints Konošonoks  

E-pastsgints.konosonoks@valmiera.lv

Nodaļas vadītājas vietnieks 217.  64231694

Mairita Lakstiņa

E-pasts: mairita.lakstina@valmiera.lv

Juriste 216. 64207133

Baiba Tūtina

E-pasts: baiba.tutina@valmiera.lv

Juriste 219. 64207205

Ilze Beķere

E-pasts: ilze.bekere@valmiera.lv

Juriste 219. 64207205