A A A

Izglītības pārvaldes kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Solvita Andžāne

E-pasts: solvita.andzane@valmiera.lv

vip@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildītāja 313. 64207147

Iveta Pāže    

E-pasts: iveta.paze@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 315. 64207139

Velga Mālkalne

E-pasts: velga.malkalne@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja

315. 64207631

Sandra Purmale

E-pasts: sandra.purmale@valmiera.lv

Izglītības satura un kvalitātes vadītāja 315. 64207666

Guna Zvirgzda

E-pasts: guna.zvirgzda@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos (pirmsskolas izglītbas jautājumi)

314. 64207123

Inga Savicka

E-pasts: inga.savicka@valmiera.lv

Speciāliste karjeras izglītības jautājumos 311. 64207154

Agnese Vucina

E-pasts: agnese.vucina@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos (interešu un pieaugušo neformālās izglītības jautājumi)

314. 64207125
 

Mārcis Čākurs

E-pasts: marcis.cakurs@valmiera.lv

Dienesta viesnīcas vadītājs   29158538

Dace Vaļģe

E-pasts: dace.valge@valmiera.edu.lv

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Pedagoģiski medicīniskā komisija   29220362