A A A

Izglītības pārvaldes kontakti

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Pāže    

E-pasts: iveta.paze@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. 315. 64207139

Velga Mālkalne

E-pasts: velga.malkalne@valmiera.lv

Vadītāja vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja 313. 64207631

Guna Zvirgzda

E-pasts: guna.zvirgzda@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 314. 64207123

Solvita Andžāne

E-pasts: solvita.andzane@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 313. 64207147

Inga Savicka

E-pasts: inga.savicka@valmiera.lv 

Speciāliste karjeras izglītības jautājumos 311. 29272170

Mārcis Čākurs

E-pasts: marcis.cakurs@valmiera.lv

Dienesta viesnīcas vadītājs   29158538