A A A

Izglītības pārvaldes kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Iveta Pāže    

iveta.paze@valmiera.lv

vip@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 315. 64207139

Sandra Purmale

sandra.purmale@valmiera.lv

Izglītības satura un kvalitātes vadītāja 315. 64207666

Liene Dembovska

liene.dembovska@valmiera.lv

Izglītības projektu vadītāja 314. 64207154

Guna Zvirgzda

guna.zvirgzda@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos (pirmsskolas izglītības jautājumi)

311. 64207123

Eva Monika Švarca

eva.monika.svarca@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 314. 64207125

Mārcis Čākurs

marcis.cakurs@valmiera.lv

Dienesta viesnīcas vadītājs   29158538

Dace Vaļģe

dace.valge@valmiera.edu.lv

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Pedagoģiski medicīniskā komisija   29220362