A A A

Izglītības pārvaldes kontakti

Solvita Andžāne

E-pasts: solvita.andzane@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. 313. 64207147

Iveta Pāže    

E-pasts: iveta.paze@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 315. 64207139

Velga Mālkalne

E-pasts: velga.malkalne@valmiera.lv

Vadītāja vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja 313. 64207631

Guna Zvirgzda

E-pasts: guna.zvirgzda@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 314. 64207123

Agnese Vucina

E-pasts: agnese.vucina@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 314 64207125
 

Inga Savicka

E-pasts: inga.savicka@valmiera.lv 

Speciāliste karjeras izglītības jautājumos 311. 29272170

Sandra Purmale

E-pastssandra.purmale@valmiera.lv 

Izglītības satura un kvalitātes vadītāja 313.  

Mārcis Čākurs

E-pasts: marcis.cakurs@valmiera.lv

Dienesta viesnīcas vadītājs   29158538