A A A

Par Iepirkumu nodaļu

IEPIRKUMU NODAĻA

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 
Tālr.: 64207136
E-pastsinfo@valmiera.lv

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

 

IEPIRKUMU NODAĻAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Mērķis:

  • Nodrošināt Valmieras pilsētas pašvaldības publisko iepirkumu īstenošanu un norisi, saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

Galvenie uzdevumi:

  • Plānot, organizēt un koordinēt publiskos iepirkumus, veicot iepirkuma procedūru īstenošanu, pilnveidošanu un kontroli, atbilstoši Publisko iepirkuma likumam;
  • Izstrādāt un sagatavot nepieciešamo publisko iepirkumu procedūru dokumentāciju;
  • Veikt preventīvus pasākumus normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai attiecībā uz publisko iepirkumu līgumu noslēgšanu;
  • Veikt nepieciešamo publisko iepirkumu procedūru dokumentācijas atbilstības pārbaudi,
  • Sniegt atzinumus, priekšlikumus, rekomendācijas un konsultācijas par Valmieras pilsētas pašvaldības publiskajiem iepirkumiem un to organizēšanas un norises kārtību.

Iepirkumu nodaļas nolikums (aktualizēts 22.01.2016)