A A A

Bāriņtiesas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Ilze Polka    

E-pasts: barintiesa@valmiera.lv; ilze.polka@valmiera.lv

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 308.

64207179

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt uz bezmaksas atbalsta tālruni valmieriešiem 8484

Andris Alpeus    

E-pasts: andris.alpeus@valmiera.lv

Priekšsēdētāja vietnieks 311. 64207164

Ināra Allika    

E-pasts: inara.allika@valmiera.lv

Lietvedības sekretāre 307. 64207159/ F. 64207167

Kristīne Pētersone

E-pasts: kristine.petersone@valmiera.lv

Priekšsēdētāja palīdze, bāriņtiesas locekle 307. 64207159