A A A

Bāriņtiesas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Ilze Polka    

barintiesa@valmiera.lv; ilze.polka@valmiera.lv

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 308.

64207179

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt uz bezmaksas atbalsta tālruni valmieriešiem 8484

Andris Alpeus    

andris.alpeus@valmiera.lv

Priekšsēdētāja vietnieks 311. 64207164

Ingrīda Balode

ingrida.balode@valmiera.lv

Bāriņtiesas locekle 307. 64207167

Līga Ančeva

liga.anceva@valmiera.lv

Bāriņtiesas locekle 307. 64207167

Zane Kapača

zane.kapaca@valmiera.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste 308. 64207159