A A A

Par audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļu

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 
Tālr.: 64207156

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas mērķi un uzdevumi

Mērķis:

  • Iekšējā audita jomā – ar neatkarīgas, objektīvas pārliecības radīšanu un konsultēšanu palīdzēt Valmieras pilsētas pašvaldībai sasniegt tās mērķus un uzlabot pašvaldības darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti un sniedzot ieteikumus tās pilnveidošanai;
  • Personāla vadības jomā – nodrošināt pašvaldības mērķiem un vajadzībām atbilstošu personāla attīstības politiku un darbību;
  • Kvalitātes vadības jomā – nodrošināt pašvaldībā ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, pilnveidošanu un pārraudzību;
  • Personu datu aizsardzības jomā – nodrošināt pašvaldības mērķiem un vajadzībām atbilstošu personu datu aizsardzības sistēmas uzturēšanu.

Uzdevumi:

  • Veikt iekšējā audita gada plānā paredzētos kārtējos auditus un tematiskās pārbaudes. Sagatavot un iesniegt pašvaldības vadībai informāciju par auditu rezultātiem, un sekot līdzi ieteikumu ieviešanai;
  • Izstrādāt un vadīt pašvaldības personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus. Sniegt atbalstu interešu konflikta novēršanā pašvaldībā.
  • Nodrošināt pašvaldībā ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pārraudzību, sniegt priekšlikumus tās pilnveidei;
  • Analizēt un noteikt pašvaldības atbilstību datu aizsardzības jomā.

Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas nolikums. (4.26 MB)