A A A

Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Indra Čākure

indra.cakure@valmiera.lv

Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja 312. 64207156

Evija Ozoliņa

evija.ozolina@valmiera.lv

Iekšējais auditors 216. 64207858

Olga Ozola

E-pasts: personals@valmiera.lv

Personāla un kvalitātes vadītājs 304.
64207148

Ilvija Brence

E-pasts: ilvija.brence@valmiera.lv

Datu aizsardzības speciāliste 216. 64210687

Līga Ikauniece

E-pasts: liga.ikauniece@valmiera.lv

Personāla speciāliste-juriskonsulte 304. 64207133

Mairita Lakstiņa

E-pasts: mairita.lakstina@valmiera.lv

Juriste 304. 64207146

Informācija aktualizēta 14.01.2020.