A A A

Attīstības pārvalde

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Gints Bērtiņš

E-pasts: gints.bertins@valmiera.lv

Attīstības pārvaldes vadītājs 204. 64207863

Attīstības pārvaldes struktūrvienība "Attīstības nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Maija Zālamane    

E-pasts: maija.zalamane@valmiera.lv

Attīstības nodaļas vadītāja, galvenā projektu vadītāja 305. 64207141

Marika Pitura

E-pasts: marika.pitura@valmiera.lv

Attīstības nodaļas galvenā projektu vadītāja 305. 64207141

Jānis Bērziņš

E-pasts: berzins.janis@valmiera.lv

Attīstības nodaļas ārējo sakaru organizators, projektu vadītājs 303. 64207861

Anda Pētersone

E-pasts: anda.petersone@valmiera.lv

Attīstības nodaļas finanšu analītiķe 303. 64207208

 Attīstības pārvaldes struktūrvienība "Pilsētplānošanas nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Dace Elbrete    

E-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv

Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja 318. 64210681

Marta Katana

E-pasts: marta.katana@valmiera.lv

Arhitekta palīgs 318. 64210681

Jānis Ukass

E-pasts: janis.ukass@valmiera.lv

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists 318. 64207162
Juris Zariņš  
 
Zemes ierīkotājs 318. 64207174