A A A

Attīstības pārvalde

 
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.
 
Attīstības pārvaldes vadītājs    
 
Attīstības pārvaldes struktūrvienība "Kapitāla pārvaldības nodaļa"
 
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.
Gints Bērtiņš
 
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks 313. 64207863
Anda Pētersone
 
E-pasts: anda.petersone@valmiera.lv
Finanšu analītiķe 313. 64207208
Lana Ukrija - Kaļinovska

E-pasts: lana.ukrija-kalinovska@valmiera.lv

Juriste 313. 64207135

 

Attīstības pārvaldes struktūrvienība "Attīstības nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Maija Zālamane    

E-pasts: maija.zalamane@valmiera.lv

Attīstības nodaļas vadītāja, galvenā projektu vadītāja 305. 64207141

Marika Pitura

E-pasts: marika.pitura@valmiera.lv

Attīstības nodaļas galvenā projektu vadītāja 305. 64207603

Inita Niedzviedze

E-pasts: inita.niedzviedze@valmiera.lv

Attīstības nodaļas projektu vadītāja 317. 64207157

Elīna Rubule

E-pasts: elina.rubule@valmiera.lv

Attīstības nodaļas ārējo sakaru organizatore, projektu vadītāja 317. 64207861

 Attīstības pārvaldes struktūrvienība "Pilsētplānošanas nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Zanda Lapsa

E-pasts: zanda.lapsa@valmiera.lv

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte 318. 64210681

Dace Elbrete    

E-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv

Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja 318. 27334425

Marta Katana

E-pasts: marta.katana@valmiera.lv

Arhitekta palīgs 318. 28358391

Jānis Ukass

E-pasts: janis.ukass@valmiera.lv

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists 318. 29206507
Juris Zariņš  
 
Zemes ierīkotājs 318. 29459922