A A A

Apmeklētāju pieņemšanas centrs

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 
Tel.: 6 4207120
E-pastsapc@valmiera.lv

Darba laiks:*
P. 8.00-17.00
O. 8.00-17.00
T. 8.00-18.00
C. 8.00-17.00
Pk. 8.00-16.00

Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma!

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS CENTRA GALVENIE UZDEVUMI

Nodrošināt kvalitatīvu informāciju par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 

  • sniegt iedzīvotājiem informāciju par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbību - risināmajiem jautājumiem, nodaļu darba laikiem, konsultāciju iespējām ar attiecīgo nozaru speciālistiem; 
  • sniegt informāciju par dokumentiem, kādi iesniedzami pašvaldībā attiecīgo jautājumu risināšanai; 
  • nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību iesniegumu noformēšanā; 
  • organizēt iedzīvotāju pieņemšanu pie Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes deputātiem; 
  • nodrošināt informācijas pieejamību par izsludinātajām pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēm, to norises laiku, vietu un darba kārtību; 
  • savas kompetences un iespēju robežās palīdzēt noskaidrot jautājumus, kuri skar citu organizāciju darbību.

Pārvaldīt lietvedību pašvaldības struktūrvienībās: 

  • veikt Valmieras pilsētas pašvaldības saņemtās korespondences reģistrēšanu, izplatīšanu un kontroli par savlaicīgu izpildi, lietu kārtošanu arhīvā.

Nodrošināt organizatoriski pašvaldības pastāvīgo komiteju un domes sēžu darbu.

Apmeklētāju pieņemšanas centra nolikums (aktualizēts 31.10.2019.) (1.73 MB)

 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ARHĪVĀ PIEEJAMIE DOKUMENTI

1. Pastāvīgi glabājamās lietas:

  • sākot ar 2005.gadu:

• Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēžu protokoli ar pielikumiem;

• pastāvīgo komiteju protokoli ar pielikumiem;

• pārskati par budžeta izpildi;

• dzīvojamo māju un to dzīvokļu privatizācijas lietas. 

2. Personālsastāva lietas:

  • sākot ar 1991.gadu:

• rīkojumi personāla jautājumos, darbinieku saraksti, darba līgumi, personīgo kontu kartītes, atbrīvoto darbinieku personas lietas, darbinieku sociālā nodokļa aprēķina kartītes.

No arhīva sniegtā informācija ir pieejama bez maksas.

 

Informācija aktualizēta 07.06.2019.