A A A

Apmeklētāju pieņemšanas centra kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Līga Solovjova

liga.solovjova@valmiera.lv

Vadītāja vietniece 207. 64207176

Aija Ose

apc@valmiera.lv; aija.ose@valmiera.lv

Klientu konsultante

Foajē

64207120 

Tatjana Lauze

apc@valmiera.lvtatjana.lauze@valmiera.lv  

Klientu konsultante Foajē 64207120

Vita Kareļkova

apc@valmiera.lvvita.karelkova@valmiera.lv  

Klientu konsultante Foajē 64207120

Zane Dreija

zane.dreija@valmiera.lv

Domes sēžu, komiteju sekretāre 201. 64207122

Kristīne Leoke

E-pasts: kristine.leoke@valmiera.lv

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 103. 64207144

Antra Medne

E-pasts: antra.medne@valmiera.lv

Lietvedības sekretāre 103. 64210697

Anita Vilne

anita.vilne@valmiera.lv

Lietvedības sekretāre 301. 64207170