A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli 49,8 m3 apaļkokus: priežu papīrmalka 2,5 m – 6,1 m3, lapu koku papīrmalka 2,5 m – 2,4 m3, priežu sīkbaļķi 3,5 m – 3,9 m3; resnie priežu baļķi 5,2 m – 37,4 m3. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Izsoles laiks 30.04.2019. plkst. 15.00, izsoles sākumcena EUR 1 840 (ieskaitot PVN), nodrošinājums – EUR 184, solis – EUR 100, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas Valmieras laikrakstā “Liesma”, pieteikšanās termiņš līdz 29.04.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.76 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (27.50 KB)

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod lietotu kases aparātu CHD 3050U (programmas versija 3.62.0). Cena EUR 270.

Pieteikums kases aparāta pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 27 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV38RIKO0002710710011 AS “Luminor Bank” ar norādi “Kases aparāts - pirkuma nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.30 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (34.00 KB)

 

***

 

AS “Valmieras Enerģija”, reģ. Nr. 44103016580, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2019.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim.

Pretendentiem lūgums sazināties ar AS “Valmieras Enerģija” atbildīgo personu pa tālruni 28646699 vai rakstot uz e-pastu  valmiera@adven.com .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 15.marts plkst. 10.00.

Publicēšanas datums: 2019.gada 7.marts.

 

***

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.21 Ausekļa ielā 25, Valmierā – izsoles sākumcena EUR 12 800.00, nodrošinājums EUR 1 280.00, izsole 17.04.2019. plkst.14-30, pieteikšanās līdz 04.04.2019. plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.