A A A

Izsoles

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli 49,8 m3 apaļkokus: priežu papīrmalka 2,5 m – 6,1 m3, lapu koku papīrmalka 2,5 m – 2,4 m3, priežu sīkbaļķi 3,5 m – 3,9 m3; resnie priežu baļķi 5,2 m – 37,4 m3. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Izsoles laiks 27.02.2019. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 2 300 (ieskaitot PVN), nodrošinājums – EUR 230, solis – EUR 100, reģistrācijas maksa – EUR 30.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas Valmieras laikrakstā “Liesma”, pieteikšanās termiņš līdz 26.02.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (27.50 KB)

LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (3.65 MB)

 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotās atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Purva ielā 11-73, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010050405001073), 5.stāvā ar kopējo platību 42,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010050405001) un 385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010050405) izsolē 27.03.2019. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 13 400, nodrošinājums – EUR 1 340, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.08 MB)
DZĪVOKĻA PLĀNS (589.04 KB)
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 6, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061030), platība 1519 m2, izsolē 27.03.2019. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 4 200, nodrošinājums – EUR 420, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (5.89 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (463.08 KB)
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 7, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061038), platība 1675 m2, izsolē 27.03.2019. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 4 500, nodrošinājums – EUR 450, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (5.93 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (667.83 KB)
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 11, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061040), platība 1578 m2, izsolē 27.03.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 4 400, nodrošinājums – EUR 440, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (5.87 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (598.84 KB)
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 25.03.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.