A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli 31 m3 apaļkokus: priežu zāģbaļķi, II šķira 5,10 m – 18,2 m3, priežu zāģbaļķi II šķira 3,00 m – 10,2 m3; priežu malka 3,00 m – 2,6 m3. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Izsoles laiks 04.12.2019. plkst. 17.30, izsoles sākumcena EUR 776 (ieskaitot PVN), nodrošinājums – EUR 77,60, solis – EUR 50, reģistrācijas maksa – EUR 15.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas Valmieras laikrakstā “Liesma”, pieteikšanās termiņš līdz 02.12.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS PAR APAĻKOKSNES ATSAVINĀŠANU (1.48 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA IZSOLEI (27.50 KB)

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 197,70 m3 malkas koksni, kas iegūta, izzāģējot bojātos kokus pilsētas apstādījumos. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Cena EUR 1 977.

Pieteikums malkas koksnes pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 197,70 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV94RIKO0002013098680 AS “Luminor Bank” ar norādi “Malkas koksne Pučurgas ielā 2, Valmierā - izsoles nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145.

PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS PAR KOKSNES PĀRDOŠANU (1.24 MB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)

 

***

IZSOLES

 Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Lucas ielā 2A-6, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 010 0202 001 006), 1.stāvā ar kopējo platību 28,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 284/3008 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9601 010 0202 001) un 284/3008 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010100202) izsolē 18.12.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 6 600, nodrošinājums – EUR 660, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
LĒMUMS PAR DZĪVOKĻA IZSOLI - Lucas 2A-6 (2.31 MB)
DZĪVOKĻA PĀNS - Lucas 2A-6 (596.27 KB)
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA - Lucas 2A-6 (28.50 KB)
 
  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Zvejnieku ielā 13-30, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 011 2107 001 028), 5.stāvā ar kopējo platību 35,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 317/28533 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9601 011 2107 001) un 317/28533 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 011 2107) izsolē 18.12.2019. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 15 900, nodrošinājums – EUR 1 590, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

LĒMUMS PAR DZĪVOKĻA IZSOLI - Zvejnieku 13-30
DZĪVOKĻA PĀNS - Zvejnieku 13-30
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA - Zvejnieku 13-30 (2.32 MB) (1.11 MB) (28.50 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 16.12.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. Izsoļu noteikumi publicēti internetā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod avārijā cietušu vieglo pasažieru automašīnu „Renault Trafic” (1.reģistrācijas datums: 10.10.2012., krāsa: pelēka, degviela: dīzeļdegviela, motora tilpums: 1995 cm2, odometra rādījums: 174 407 km, reģistrācijas Nr.JB6649).

Izsole notiks 04.12.2019. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 1 970 (ieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums EUR 197, reģistrācijas maksa EUR 30, izsoles solis EUR 100.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 02.12.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (1.55 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (27.50 KB)