A A A

Izsoles

***

PĀRDOD

 

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod lietotu kases aparātu CHD 3050U (programmas versija 3.62.0). Cena EUR 50.

Pieteikums kases aparāta pirkšanai iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā līdz 08.11.2019.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145.

 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 31, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061002), platība 1704 m2, izsolē 06.11.2019. plkst. 15.30. Izsoles sākumcena – EUR 10 640, nodrošinājums – EUR 1 064, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30
IZSOLES NOTEIKUMI (5.84 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (795.59 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 33, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061045), platība 1818 m2, izsolē 06.11.2019. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 10 960, nodrošinājums – EUR 1 096, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30
IZSOLES NOTEIKUMI (5.81 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (797.11 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 35, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061046), platība 1852 m2, izsolē 06.11.2019. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 9 920, nodrošinājums – EUR 992, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30
IZSOLES NOTEIKUMI (5.93 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (771.98 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 10A, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010050162), platība 1201 m2, izsolē 06.11.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 14 000, nodrošinājums – EUR 1 400, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30
IZSOLES NOTEIKUMI (6.00 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (750.44 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Parka ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010050161), platība 1758 m2, izsolē 06.11.2019. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 19 920, nodrošinājums – EUR 1 992, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30
IZSOLES NOTEIKUMI (5.95 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (788.48 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 04.11.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.