A A A

Izsoles

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 197,70 m3 malkas koksni, kas iegūta, izzāģējot bojātos kokus pilsētas apstādījumos. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Cena EUR 988,50.

Pieteikums malkas koksnes pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 98,85 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV94RIKO0002013098680 AS “Luminor Bank” ar norādi “Malkas koksne Pučurgas ielā 2, Valmierā - izsoles nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.43 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

 

***

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Georga Apiņa ielā 16-24, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 017 0804 006 024), 5.stāvā ar kopējo platību 33,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 336/44015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9601 017 0804 006) izsolē 26.02.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 17 000, nodrošinājums – EUR 1 700, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 24.02.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (6.05 MB)

DZĪVOKĻA PLĀNS (666.38 KB)

IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 31, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061002), platība 1704 m2, izsolē 26.02.2020. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 5 500, nodrošinājums – EUR 550, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI (5.92 MB)

ZEMES GABALA PLĀNS (795.59 KB)

IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

 

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 10A, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010050162), platība 1201 m2, izsolē 26.02.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 10 500, nodrošinājums – EUR 1 050, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI (6.08 MB)

ZEMES GABALA PLĀNS (750.44 KB)

IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

 

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 24.02.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.