A A A

Izsoles

***

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli:

  • neizīrētu divistabu dzīvokli Jāzepa Vītola ielā 2A-32, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010010206001032), 3.stāvā ar kopējo platību 38,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 358/15407 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010010206001) un zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010010206) izsolē 23.09.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 16 900, nodrošinājums – EUR 1 690, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 21.09.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 20220247.

IZSOLES NOTEIKUMI UN PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS (8.08 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (29.50 KB)

KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA (1.24 MB)

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 197,70 m3 malkas koksni, kas iegūta, izzāģējot bojātos kokus pilsētas apstādījumos. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Cena EUR 492,25 (ieskaitot PVN).

Pieteikums malkas koksnes pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 49,43 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV94RIKO0002013098680 AS “Luminor Bank” ar norādi “Malkas koksne Pučurgas ielā 2, Valmierā - izsoles nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 20220247.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

IZSOLES NOTEIKUMI UN PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS (4.64 MB)

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 356,70 m3 malkas koksni, kas iegūta pilsētas zaļumsaimniecībā, izzāģējot bojātos kokus pilsētas apstādījumos. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Cena EUR 1 248,45 (ieskaitot PVN).

Pieteikums malkas koksnes pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 124,85 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV94RIKO0002013098680 AS “Luminor Bank” ar norādi “Pilsētas zaļumsaimniecībā iegūtā koksne - izsoles nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 20220247.

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

IZSOLES NOTEIKUMI UN PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS (4.52 MB)

 

***

IZSOLES

 

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Gaides ielā 2-30, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010130609001069), 4.stāvā, kopējā platība 38,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130609001) un 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010130609) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 17 300, nodrošinājums – EUR 1 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (7.93 MB)
DZĪVOKĻA PLĀNS (97.26 KB)
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (29.50 KB)
  • neizīrētu trīsistabu dzīvokli Gaujas ielā 9-33, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010012510001033), 9.stāvā, kopējā platība 60,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010012510001) un 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010012510) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 25 100, nodrošinājums – EUR 2 510, solis – EUR 500, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI
DZĪVOKĻA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.59 MB) (114.80 KB) (29.50 KB)

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 8, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061031), platība 1566 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 7 300, nodrošinājums – EUR 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI
ZEMES GABALA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.83 MB) (412.39 KB) (28.50 KB)

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061032), platība 1726 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 7 400, nodrošinājums – EUR 740, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI
ZEMES GABALA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.88 MB) (405.00 KB) (28.50 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 10.08.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Plašāka informācija pa tālr. 20220247.