A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Purva ielā 11-12, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010050405001012), 1.stāvā ar kopējo platību 41,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 382/29015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010050405001) un 382/29015 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010050405) izsolē 19.12.2018. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 14 800, nodrošinājums – EUR 1 480, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
PIETEIKUMS IZSOLEI PURVA IELĀ 11-12 (28.50 KB)
LĒMUMS PAR DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-12 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (931.03 KB)
IZSOLES NOTEIKUMI DZĪVOKLIM PURVA IELĀ 11-12 (3.33 MB)
DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-12 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (744.57 KB)
DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-12 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.25 MB)
DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-12 PLĀNS (587.23 KB)
  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Purva ielā 11-73, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010050405001073), 5.stāvā ar kopējo platību 42,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010050405001) un 385/29015 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010050405) izsolē 19.12.2018. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 16 700, nodrošinājums – EUR 1 670, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
PIETEIKUMS IZSOLEI PURVA IELĀ 11-73 (28.50 KB)
LĒMUMS PAR DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-73 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (907.62 KB)
IZSOLES NOTEIKUMI DZĪVOKLIM PURVA IELĀ 11-73 (3.29 MB)
DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-73 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (723.71 KB)
DZĪVOKĻA PURVA IELĀ 11-73 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.22 MB)
DZĪVOKĻA PURVĀ IELĀ 11-73 PLĀNS (589.04 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 6, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061030), platība 1519 m2, izsolē 19.12.2018. plkst. 15.00. Izsoles sākumcena – EUR 8 400, nodrošinājums – EUR 840, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
PIETEIKUMS IZSOLEI ASTERU IELĀ 6 (28.50 KB)
LĒMUMS PAR ZEMES VIENĪBAS ASTERU IELĀ 6 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (1.06 MB)
IZSOLES NOTEIKUMI ZEMES VIENĪBAI ASTERU IELĀ 6 (3.33 MB)
ZEMES VIENĪBAS ASTERU IELĀ 6 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (486.47 KB)
ZEMES VIENĪBAS ASTERU IELĀ 6 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.22 MB)
ZEMES VIENĪBAS ASTERU IELĀ  6 PLĀNS  (463.08 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 5, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061037), platība 1565 m2, izsolē 19.12.2018. plkst. 15.30. Izsoles sākumcena – EUR 8 700, nodrošinājums – EUR 870, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
PIETEIKUMS IZSOLEI SAVARIŅA IELĀ 5 (28.50 KB)
LĒMUMS PAR ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 5 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (1.03 MB)
IZSOLES NOTEIKUMI ZEMES VIENĪBAI SAVARIŅA IELĀ 5 (3.32 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 5 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (491.85 KB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 5 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.20 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 5 PLĀNS (702.86 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 7, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061038), platība 1675 m2, izsolē 19.12.2018. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 9 000, nodrošinājums – EUR 900, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
PIETEIKUMS IZSOLEI SAVARIŅA IELĀ 7 (28.50 KB)
LĒMUMS PAR ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 7 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (1.03 MB)
IZSOLES NOTEIKUMI ZEMES VIENĪBAI SAVARIŅA IELĀ 7 (3.34 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 7 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (480.00 KB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 7 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.22 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 5 PLĀNS (667.83 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Savariņa ielā 11, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061040), platība 1578 m2, izsolē 19.12.2018. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 8 700, nodrošinājums – EUR 870, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.
PIETEIKUMS IZSOLEI SAVARIŅA IELĀ 11 (28.00 KB)
LĒMUMS PAR ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 11 NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI (1.02 MB)
IZSOLES NOTEIKUMI ZEMES VIENĪBAI SAVARIŅA IELĀ 11 (3.31 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 11 PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS (503.66 KB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 11 PĀRDOŠANAS LĪGUMA PARAUGS (1.22 MB)
ZEMES VIENĪBAS SAVARIŅA IELĀ 11 PLĀNS (598.84 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 17.12.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.