A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 33, Valmierā (kadastra apzīmējums 9601 006 1045), platība 1818 m2, izsolē 24.07.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 13 700, nodrošinājums – EUR 1 370, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI (5.50 MB)

PIETEIKUMA ANKETA (28.50 KB)

ZEMES GABALU PLĀNS (797.11 KB)

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 35, Valmierā (kadastra apzīmējums 9601 006 1046), platība 1852 m2, izsolē 24.07.2019. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 12 400, nodrošinājums – EUR 1 240, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI (5.59 MB)

PIETEIKUMA ANKETA (28.50 KB)

ZEMES GABALU PLĀNS (771.98 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 22.07.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

 

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 49,8 m3 apaļkokus: priežu papīrmalka 2,5 m – 6,1 m3, lapu koku papīrmalka 2,5 m – 2,4 m3, priežu sīkbaļķi 3,5 m – 3,9 m3; resnie priežu baļķi 5,2 m – 37,4 m3. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Cena EUR 1 000.

Pieteikums apaļkoku pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 100 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV38RIKO0002710710011 AS “Luminor Bank” ar norādi “Apaļkoksne - pirkuma nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145. Izsoles noteikumi internetā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.14 MB)

PIETEIKUMS (28.00 KB)

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod lietotu kases aparātu CHD 3050U (programmas versija 3.62.0). Cena EUR 150.

Pieteikums kases aparāta pirkšanai kopā ar nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109. kabinetā desmit darba dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”. Pirkuma nodrošinājums EUR 27 iemaksājams Valmieras pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV38RIKO0002710710011 AS “Luminor Bank” ar norādi “Kases aparāts - pirkuma nodrošinājums”.

Ja pēc sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.21 MB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (27.50 KB)

 

***

Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētas svētkos

No 26. līdz 28.jūlijam notiks Valmieras pilsētas svētki, lai kuplinātu svētku programmas pasākumus, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pieteikties ielu tirdzniecības veicējus, kuri būtu gatavi sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Pretendentu pieteikumu iesniegšana ir no 3.īdz 21.jūnijam plkst.16.00.

Pieteikumus var iesniegt:

  • personīgi, vēršoties Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
  • pa pastu, nosūtot vēstulē Pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2 (nosūtīšanas pasta zīmogs ne vēlāk kā 17.06.2019.);
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@valmiera.lv.

Pieteikšanās kārtības nolikums šeit.

Pieteikuma iesniegums šeit.

Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai: Evija Stračinska, tālrunis: 64228430,  25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Matīšu ielā 31, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061002), platība 1704 m2, izsolē 19.06.2019. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 13 300, nodrošinājums – EUR 1 330, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30

IZSOLES NOTEIKUMI (6.10 MB)

ZEMES VIENĪBU PLĀNS (795.59 KB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)

 

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 10A, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010050162), platība 1201 m2, izsolē 19.06.2019. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 17 500, nodrošinājums – EUR 1 750, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI (6.23 MB)

ZEMES VIENĪBU PLĀNS (750.44 KB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)

 

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Parka ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010050161), platība 1758 m2, izsolē 19.06.2019. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 24 900, nodrošinājums – EUR 2 490, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI (6.16 MB)

ZEMES VIENĪBU PLĀNS (788.48 KB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 18.06.2019. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.