A A A

Izsoles

 

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 8, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061031), platība 1566 m2, izsolē 22.04.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 9 036, nodrošinājums – EUR 903,60, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (4.30 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (412.39 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061032), platība 1726 m2, izsolē 22.04.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 9 235, nodrošinājums – EUR 923,50, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.
IZSOLES NOTEIKUMI (4.49 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (405.00 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 20.04.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.