A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Jumaras ielā 195 k-3-76, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010030403001074), 5.stāvā ar kopējo platību 38,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 381/30792 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010030403001) un 381/30792 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010030403) izsolē 01.07.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 14 200, nodrošinājums – EUR 1 420, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (4.20 MB)
DZĪVOKĻA PLĀNS (94.72 KB)
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (29.50 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Salacas ielā 9, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061050), platība 1645 m2, izsolē 01.07.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 9 800, nodrošinājums – EUR 980, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (4.11 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS PLĀNS (460.73 KB)
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)
 

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 29.06.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 20220247.

 

***

IZSOLES

 

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Gaides ielā 2-30, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010130609001069), 4.stāvā, kopējā platība 38,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130609001) un 387/30729 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010130609) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 17 300, nodrošinājums – EUR 1 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (7.93 MB)
DZĪVOKĻA PLĀNS (97.26 KB)
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (29.50 KB)
  • neizīrētu trīsistabu dzīvokli Gaujas ielā 9-33, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010012510001033), 9.stāvā, kopējā platība 60,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010012510001) un 584/19265 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010012510) izsolē 12.08.2020. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 25 100, nodrošinājums – EUR 2 510, solis – EUR 500, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI
DZĪVOKĻA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.59 MB) (114.80 KB) (29.50 KB)

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 8, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061031), platība 1566 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.00. Izsoles sākumcena – EUR 7 300, nodrošinājums – EUR 730, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI
ZEMES GABALA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.83 MB) (412.39 KB) (28.50 KB)

  • neiznomātu, neapbūvētu zemes vienību Asteru ielā 10, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010061032), platība 1726 m2, izsolē 12.08.2020. plkst. 16.30. Izsoles sākumcena – EUR 7 400, nodrošinājums – EUR 740, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI
ZEMES GABALA PLĀNS
IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA
  (7.88 MB) (405.00 KB) (28.50 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 10.08.2020. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Plašāka informācija pa tālr. 20220247.