A A A

Telpu nomas maksa

Neapdzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas metodika

29.10.2020. pašvaldības domes lēmums "Par valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu"