A A A

Nomas izsoles

SKATĪT PIEEJAMĀS NOMAS TELPAS KARTĒ

 


***

 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A Valmierā, A korpusa biroja telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina astoto rakstisko izsoli par nekustamā īpašuma Purva ielā 12A Valmierā, ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, brīvo A korpusa pirmā stāva biroja telpu ar kopējo platību 31,60 m2, kas sastāv no vienas darba telpas 20,10 m2 platībā un proporcionāli darba telpai atbilstoši 11,50 m2 koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, kāpnes, koridori, koplietošanas virtuves), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 80 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis: biroja telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 3,99 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma pārvaldīšanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2020.gada 28.jūlija līdz 2020.gada 25.augustam plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2020.gada 25.augustam plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 206.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (59.38 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (72.57 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (156.21 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.75 KB)

 

***

 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A Valmierā, B korpusa biroja telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina divdesmit piekto rakstisko izsoli par nekustamā īpašuma Purva ielā 12A Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, ēkas brīvo B korpusa otrā stāva biroja telpu ar kopējo platību 43,28 m2, kas sastāv no vienas darba telpas 30 m2 platībā un proporcionāli darba telpai atbilstoši 13,28 m2 koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, kāpnes, koridori, koplietošanas virtuves), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 160,51 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis: biroja telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 3,99 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma pārvaldīšanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2020.gada 28.jūlija līdz 2020.gada 25.augustam plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2020.gada 25.augustam plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 206.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (58.96 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (71.94 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (135.66 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.87 KB)