A A A

Nomas izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 4, Valmierā ēkas telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 4, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 001 2113 001, ēkas pirmā un otrā stāva telpas ar kopējo platību 105,10 m2, turpmāk tekstā – Telpas un proporcionāli Telpu platībai ēkas ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 315 m2 platībā no 3971 m2 liela zemes gabala

Telpu iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas/ kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai, tajā skaitā, tautas tradīciju un arodu popularizēšanas pasākumu organizēšanai, kas saistīti ar gastronomiju, konditorejas pakalpojumu popularizēšanu.

Telpu nosacītā nomas maksa ir EUR 2,50 (bez PVN) par 1m2 telpu mēnesī.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 9.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.10 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums
Pielikums 1_Nomas līguma projekts
Pielikums 2_Telpu plāns
Pielikums 3_Zemes plāns
Pielikums 4_Pieteikuma veidlapa (58.66 KB) (77.10 KB) (159.32 KB) (399.04 KB) (14.86 KB)

 

***
 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina četrpadsmito rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 011 1214, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 53,18 m2 (t.s. darba telpas 42,10 m2 un koplietošanas telpas 11,08 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 52,12m2 platībā no 5825 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vai pakalpojumu (kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu) sniegšanas telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,63 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.10 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (61.59 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (76.58 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (161.80 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (15.24 KB)

 

***
 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, biroja telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina desmito rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, ēkas brīvās biroja telpas, ar kopējo platību 30 m2 un proporcionāli biroja telpai atbilstoši 13,28 m2 ēkas koplietošanas telpas, turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 160,51 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu iznomāšanas mērķis: biroja telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,42 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma pārvaldīšanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.10 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 7.maijam plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (60.19 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (75.40 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (154.52 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (15.00 KB)