A A A

Nomas izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 011 1213 001, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 62,20 m2 (t.s. darba telpas 45,40 m2 un koplietošanas telpas 16,80 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals      73,40 m2 platībā no 5170 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vai pakalpojumu (kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu) sniegšanas telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,63 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 22.oktobra līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (55.86 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (70.60 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (141.82 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (15.22 KB)

***

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina astoņpadsmito rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 011 1214, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 53,18 m2 (t.s. darba telpas 42,10 m2 un koplietošanas telpas 11,08 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals      52,12m2 platībā no 5825 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vai pakalpojumu (kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu) sniegšanas telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,63 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 22.oktobra līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (55.93 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (70.58 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (153.21 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.67 KB)

***

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, C korpusa pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina piekto rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, ēkas C korpusa pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 523,15 m2 (t.s. darba telpas 502,10 m2 un koplietošanas telpas 21,05 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 1940 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – telpas birojam, noliktavai, nelielai ražošanai, kuras darbības procesā netiek radīts liels troksnis, smakas vai putekļi.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 3,99 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma apsaimniekošanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 22.oktobra līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (53.55 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (70.35 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (156.05 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.72 KB)

 

***

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, B korpusa biroja telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina sešpadsmito rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, ēkas brīvo B korpusa otrā stāva biroja telpu, ar kopējo platību 43,28 m2, kas sastāv no vienas darba telpas 30 m2 platībā un proporcionāli darba telpai atbilstoši 13,28 m2 koplietošanas telpas (sanitārie mezgli, kāpnes, koridori, koplietošanas virtuves), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 160,51 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis: biroja telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 3,99 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma pārvaldīšanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2019.gada 22.oktobra līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.15.30, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (54.80 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (69.99 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (139.16 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (15.37 KB)