A A A

Nomas izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 4, Valmierā, pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma  Zvaigžņu ielā 4, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.96010111413005, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 164,80 m2, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 582 m2 platībā no 40678 m2 lielas zemes vienības.

Telpu lietošanas mērķis – jauniešu centra izveide.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 0,44 euro (bez PVN) par 1 m2 telpu mēnesī. Papildus nomas maksai, katru mēnesi veicami maksājami par patērētiem komunāliem pakalpojumiem telpās:

  1. par patērēto siltumenerģiju;
  2. par auksto ūdeni un kanalizāciju;
  3. par patērēto elektroenerģiju;
  4. par telpu uzkopšanu;
  5. par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2020.gada 13.novembra līdz 2020.gada 27.novembrim plkst.13.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2020.gada 27.novembrim plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 206.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (67.10 KB)
Pielikums 1_Nomas līguma projekts (82.13 KB)
Pielikums 2_Telpu plāns (130.07 KB)
Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.71 KB)