A A A

Komiteju sastāvi

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
 
Ričards Gailums - priekšsēdētājs
Toms Upners - vietnieks
Evita Ašeradena
Andris Klepers
Ivo Lakučs
Uldis Jansons
Saimniecisko un transporta lietu komiteja
 
Andrejs Gluhovs - priekšsēdētājs
Jānis Baiks - vietnieks
Artūrs Skrastiņš
Toms Upners
Vugars Ecmanis
Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komiteja
 
Andris Klepers - priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns - vietnieks
Jānis Baiks
Andrejs Gluhovs
Vugars Ecmanis
Sociālo un veselības lietu komiteja
 
Artūrs Skrastiņš - priekšsēdētājs
Antra Kupriša - vietniece
Evita Ašeradena
Ričards Gailums
Juris Jakovins
Finanšu komiteja
 
Jānis Baiks - priekšsēdētājs
Ričards Gailums - vietnieks
Andris Oskars Brutāns
Antra Kupriša
Ivo Lakučs
Juris Jakovins
Uldis Jansons