A A A

Komisiju sastāvi

Administratīvā komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-atbildīgais sekretārs

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas locekļi

Indulis Rūsis

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks

Ināra Allika

Valmieras bāriņtiesas lietvedības sekretāre

Ilze Kaupe

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Ģimenes atbalsta nodaļa” vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Uldis Ābeltiņš

Valmieras pilsētas iedzīvotājs, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogs

 

Bērnu tiesību aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ilze Polka

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (Komisijas atbildīgais sekretārs)

Kaija Muceniece

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

Sanita Strazdiņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja

Iveta Pāže

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Velga Mālkalne

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītājas vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja

Armands Miķelsons

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks

Rasma Grasberga

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

 

Budžeta komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Artūrs Skrastiņš

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs

Andrejs Gluhovs

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Saimniecisko un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas priekšsēdētājs

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja (ar balsstiesībām) 

 

Komisijas locekļi

 

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece (ar balsstiesībām)

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta vecākā grāmatvede (ar balsstiesībām)

Indra Čākure

Valmieras pilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja (bez balsstiesībām)

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Guntis Braslis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālists mājokļu jautājumos

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

 

Dzīvokļu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Ieva Stiģe

Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Skādulis

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

 

Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Solvita Andžāne

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja pienākumu izpildītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Toms Upners

Pašvaldības domes deputāts, iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/ Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Inta Štefenberga

Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienības "Finanšu dienests" finanšu direktore

Ilze Eglāja

Biedrības "Valmieras Attīstības aģentūra" valdes priekšsēdētāja

 

Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Koku novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja

Eksperti*

Dzintra Miķelsone

SIA “Ainava-V” vadītāja

Vilnis Velde

Vides speciālists

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Metu konkursu žūrijas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Raivis Grīviņš

Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja, arhitekte

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte

Zanda Lapsa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte

Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Inese Kokenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde" ceļu būvinženiere

 

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Vija Kuģe

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Komisijas locekļi

Uldis Jansons

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Iveta Sokola-Sokolova

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja

Daina Krēpause

Valmieras politiski represēto biedrības pārstāve

 

Pastāvīgā nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

Evija Stračinska

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Vugars Ecmanis

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

 

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretārs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja, arhitekte

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Alhasova

Pašvaldības struktūrvienības „Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomniece

Komisijas locekļi

Lelde Birkenšteina-Putniņa 

Pašvaldības iestādes „Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības „Juridiskā nodaļa” juriste

Elita Staune

Pašvaldības iestādes „Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa” projektu vērtēšanas speciāliste

Projekta 3.3.1.SAM deleģētie pārstāvji

Evita Nīmane

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts 

Projekta 3.3.1.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Aizvietotājs: Liene Bērziņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 4.2.2.SAM deleģētie pārstāvji

Kaspars Raubišķis

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Projekta 4.2.2.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Salvis Skladovs

Aizvietotājs: Anna Pukse

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane 

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 5.6.2.SAM deleģētie pārstāvji

Evita Nīmane

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Projekta 5.6.2.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Aizvietotājs: Liene Bērziņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 8.1.2.1.SAM deleģētie pārstāvji

Edgars Lore

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Evija Papule

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore 

Projekta 8.1.2.1.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Anna Pukse

Aizvietotājs: Salvis Skladovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 8.1.3.SAM deleģētie pārstāvji Zenta Iļķēna

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

Evija Papule

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore
Projekta 8.1.3.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Anna Pukse

Aizvietotājs: Salvis Skladovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

 

Publisku izklaides un svētku pasākumu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Toms Upners

Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts, iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Eksperts*

Andris Šteimaks

Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks

* Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Satiksmes drošības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Valdis Stiģis

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Valmieras rajona priekšnieks

Komisijas sekretāre

Anda Saliņa

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Ilmārs Skādulis

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Juris Zariņš

iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" zemes ierīkotājs

Eksperti*

Vilnis Puroms

Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris, policijas virsleitnants

Imants Krīgers

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Valmieras nodaļas vadītājs

Anda Liepiņa

SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļas priekšniece

Sarmīte Pērkone

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Valmieras nodaļas ceļu būvinženiere

Argils Soloveiko

Būvinženieris

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Sporta vienības vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Līga Dzene

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” direktore

Artis Jansons

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA valdes priekšsēdētājs

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece, iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” vadītāja

 

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Burtnieku novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Beverīnas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Strenču novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis

Komisijas loceklis

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis

Komisijas loceklis

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pārstāvis

Komisijas loceklis

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis

Komisijas loceklis

Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" pārstāvis

Komisijas loceklis

Sabiedrības ar ieorbežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" pārstāvis

Komisijas loceklis

Valsts robežsardzes pārstāvis

Komisijas loceklis

Veselības inspekcijas pārstāvis

Komisijas loceklis

Valsts vides dienesta pārstāvis

Komisijas loceklis

Valsts meža dienesta pārstāvis

Komisijas loceklis

Zemessardzes 22.kājinieku bataljona pārstāvis

Komisijas loceklis

Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis

Komisijas loceklis

Valsts policijas pārstāvis

Komisijas loceklis

Valmieras pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" pārstāvis

Komisijas loceklis

Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvis

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas sekretārs

Raivis Grīviņš

Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkuma nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

 

Valmieras Vēlēšanu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas sekretāre

Evija Stračinska

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Ēriks Spuriņš

Valmieras pilsētas iedzīvotājs

Vija Semjonova

Valmieras Kultūras centra administratore

Baiba Ķirse

SIA “Valmieras ūdens” juriste

Anita Ozoliņa

Pašnodarbināta persona, supervizors

Aiga Ieviņa-Logina

Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja,arhitekte

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes  speciāliste zemes nomas jautājumos

Inese Ozola-Bondare

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore

Guntra Grigorjeva

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" būvinženiere

 

Valmieras Biznesa inkubatora konsultatīvā komisija Skatīt vairāk

Komisijas locekļi

Aivars Flemings

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģionālās padomes loceklis, SIA "VALPRO"

Olita Untāla

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Valmieras reģionālā centra vadītāja

Jānis Bikše

Vidzemes Augstskolas lektors, HESPI zinātniskais asistents, SIA "Systems Logistics" valdes loceklis

Atis Egliņš-Eglītis

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs

Marta Matisone

Biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" izpilddirektore

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Komisijas locekļi

Iveta Pāže

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Toms Upners

Valmieras Kultūras centra direktors, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Evija Dzvinko

Valmieras Kultūras centra direktora vietniece

 

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos vērtēšanas komisijaSkatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Toms Upners

Iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktors

Komisijas locekļi

Dace Jase

Pašvaldības izpilddirektora vietniece, iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” vadītāja

Iveta Pāže

Iestādes “Valmieras izglītības pārvade” vadītāja vietniece

Kaija Muceniece

Iestādes “Sociālo lietu pārvalde” vadītāja

Solvita Andžāne

Iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja pienākumu izpildītāja

 

***

No 2016.gada 28.janvāra ir izbeigta Valmieras pilsētas pašvaldības Zemes komisijas darbība

Ar pašvaldības komisiju nolikumiem iespējams iepazīties ŠEIT.