Valmieras pilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde 30.07.

25.06.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 30.jūlijā plkst.14:00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē.

 

Domes sēdes protokols 30.07.2020.

Domes sēdes audioieraksts 30.07.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Jāzepa Vītola ielā 2A-32, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.05.2020. lēmumā Nr.168 (protokols Nr.10, 2.§) “Par zemes daļu maiņu”

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par zemes vienības Austrumu ielā 38, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu hokeja turnīra organizēšanai

Rihards Zalte

 1.  

Par iestādes “Valmieras Kultūras centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Pielikums

Toms Upners

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” vasaras kafejnīcai Lāčplēša ielā 1A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „KANTĪNE B” par nomā esošajām telpām un zemi

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „SALVIS” par nomā esošajām telpām un zemi

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “PADTEX INSULATION” par īpašumu Cempu ielā 27, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu SIA “VRPB” par īpašumiem Rīgas ielā 4, Valmierā un Tērbatas ielā 4, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “Valmieras tirgus” par īpašumiem Strauta ielā 1, Valmierā un Tērbatas ielā 2, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu /A.S./, par īpašumu Cēsu ielā 13, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā  “Mācīties, lai mācītu”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.02.2020. lēmuma Nr.79 (protokols Nr.3, 23.§) “Par komandējumu uz Dāniju” atcelšanu

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par atbrīvošanu no amata

Evija Voitkāne

 
PAPILDU JAUTĀJUMI