Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 18.06.

01.06.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 18.jūnijā, plkst.14.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes protokols 18.06.2020.

Domes sēdes audio ieraksts 18.06.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par Mazsalacas novada pašvaldības domes darījumu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Valmieras pilsētas pašvaldībai

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”

Noteikumu konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Gaujas ielā 9-33, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par dzīvojamās mājas Smilšu ielā 5, Valmierā, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.182 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.182 konsolidētā versija

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Pielikums

Ieva Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma apstiprināšanu

Pielikums

Rihards Zalte

 1.  

Par iestādes “Valmieras Gaujas krasta  vidusskola - attīstības centrs” attīstības plāna 2020./2021.–2022./2023. mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumiem iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija

Iveta Pāže

 1.  

Par iestādes “Valmieras Valsts ģimnāzija” attīstības plāna 2020.–2023.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā projekta “Eiropas nākamās paaudzes pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250) ietvaros”

Nolikuma konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumā Nr.42 (protokols Nr.2, 41.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanai”

Lēmuma Nr.42 konsolidētā versija

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

Evija Voitkāne

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par būvdarbu līguma slēgšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumu Valmieras Bērnu sporta skolas pilnvarojumā

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Olga Ozola

Jautājums izslēgts no sēdes darba kārtības

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumā Nr.25 (protokols Nr.2, 24.§ “Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.mācību gadam Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs”

Iveta Pāže