Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 14.05.

14.05.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 14.maijā, plkst.16.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

 

Domes ārkārtas sēdes protokols 14.05.2020.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 14.05.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par informācijas sniegšanu par Mazsalacas novada domes galvojuma sniegšanu SIA "BANGA KPU" aizņēmumam Valsts kasē

Inta Štefenberga

  1.  

Par informācijas sniegšanu par Mazsalacas novada domes nekustamā īpašuma "Bērzkalni" atsavināšanu

Inta Štefenberga

  1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.304 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Saistošo noteikumu Nr.349 paskaidrojuma raksts.

Saistošo noteikumu Nr.304 konsolidētā versija.

Evija Stračinska

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.283 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Saistošo noteikumu Nr.350 paskaidrojuma raksts.

Saistošo noteikumu Nr.283 konsolidētā versija.

Evija Stračinska

  1.  

Par zemes vienību izmantošanu

Gints Bērtiņš

  1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna apstiprināšanu

Pielikums

Gints Bērtiņš