Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 16.04.

16.04.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 16.aprīlī, plkst.16.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

 

Domes ārkārtas sēdes protokols 16.04.2020.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 16.04.2020. (tehniskas problēmas)

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Kaija Muceniece

  1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Pielikums

Ilze Polka