A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 11.04 

Drukāt
10.04.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 11.aprīlī, plkst.16.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

11.04.2019. domes ārkārtas sēdes audioieraksts

11.04.2019. domes ārkārtas sēdes protokols

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, pirkšanu

Ilmārs Eglītis

2.

Par īstermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fondu Specifiskā atbalsta mērķu 5.6.2. un 3.3.1. projektu priekšfinansēšanai

Inta Štefenberga

3.

Par sadarbības līguma slēgšanu ilgtermiņa stratēģiskai sadarbībai

Ieva Miķīte-Plusniņa