A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 15.11.  

Drukāt
14.11.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 15.novembrī, plkst.16.30, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

15.11.2018.domes sēdes protokols

15.11.2018.domes sēdes audioieraksts

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 06.09.2018. lēmumā Nr.297 (protokols Nr.10. 1 §) "Par dalību emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām"

Lēmums Nr.297 konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

  1.  

Par komandējumu uz Baltkrieviju

Mairita Lakstiņa