A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 1.novembrī  

Drukāt
31.10.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 1.novembrī, plkst.16.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

01.11.2018.domes sēdes protokols

01.11.2018.domes sēdes audioieraksts 1.daļa, 2.daļa

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.11.2017. lēmumā Nr.422 (protokols Nr.16, 19.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekta īstenošanai”

Pielikums- 23.11.2017. lēmuma Nr.422 konsolidētā versija

Inta Štefenberga

  1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Dinamiskas pilsētas:  Perspektīvas digitālās prasmes dinamiskām mazajām pilsētām”

Gints Bērtiņš