A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde 6.septembrī  

Drukāt
05.09.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 6.septembrī, plkst.13.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē). 

 

 

 

06.09.2018. domes sēdes protokols

06.09.2018. domes sēdes audioieraksts

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par dalību emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām"

G.Bērtiņš

  1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.08.2018.lēmumā Nr.289 (protokols Nr.9, 23.§) "Par SIA "ZAAO" pamatkapitāla palielināšanu"

Statūti

G.Bērtiņš