A A A

23.08.2012 Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 

Drukāt
26.02.2013

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 23.08.2012

 
Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās
I.Pužule
2.     
Par Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 13.07.2012. sēdes lēmuma Nr.31 apstrīdēšanu
I.Pužule
3.     
I.Eglītis
4.     
I.Eglītis
5.     
Par Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" apstiprināšanu
I.Eglītis
6.     
I.Eglītis
7.     
I.Eglītis
8.     
I.Eglītis
9.     
I.Eglītis
10.  
D.Elbrete
11.  
Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47(zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 013 0501), Valmiera, zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
J.Zariņš
12.  
J.Zariņš
13.  
Par nekustamā īpašuma Georga Apiņa ielā 14 (zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 17 0809), Valmierā, zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
J.Zariņš
14.  
L.Tarbuna
15.  
L.Tarbuna
16.  
E.Rantiņš
17.  
J.Baiks
18.  
I.Miķīte-Plusniņa
19.  
I.Miķīte-Plusniņa
20.  
I.Miķīte-Plusniņa
21.  
I.Miķīte-Plusniņa
22.  
I.Štefenberga
23.  
I.Štefenberga
24.  
I.Pāže
25.  
I.Pāže
26.  
I.Pāže
27.  
I.Pāže
28.  
I.Pāže
29.  
T.Upners
30.  
T.Upners
31.  
T.Upners
32.  
T.Upners

 

 Papildjautājumi 800x600 Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.
J.Baiks
2.
E.Rantiņš
3.
T.Upners
4.
T.Upners
5.
I.Pāže
6.
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 7 mēnešos
I.Štefenberga