A A A

31.05.2012 Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde  

Drukāt
26.02.2013

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 31.05.2012

 

<--break->

 

<--break->

 

Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās
I.Pužule
2.     
I.Eglītis
3.     
I.Eglītis
4.     
I.Eglītis
5.     
I.Eglītis
6.     
I.Eglītis
7.     
Par grozījumiem zemes nomas līgumā par zemes nomu pie namīpašuma Palejas ielā 1, Valmierā
A.Saliņa
8.     
A.Saliņa
9.     
Par piedāvājumu pārņemt valdījumā kalnu slēpošanas sporta bāzi "Baiļi"
A.Saliņa
10.  
E.Stračinska
11.  
Par atļauju veikt ielu tirdzniecību Jānim Untālam Rīgas ielā 4, Valmierā
E.Stračinska
12.  
E.Stračinska
13.  
J.Zariņš
14.  
J.Zariņš
15.  
J.Zariņš
16.  
G.Konošonoks
17.  
E.Rantiņš
18.  
I.Pabērza
19.  
I.Pabērza
20.  
I.Pabērza
21.  
I.Pabērza
22.  
D.Elbrete
23.  
T.Upners
24.  
I.Zariņa - Bojāre
25.  
I.Zariņa - Bojāre
26.  
I.Zariņa - Bojāre
27.  
I.Blūma
28.  
J.Baiks
29.  
I.Miķīte-Plusniņa
30.  
I.Miķīte-Plusniņa
31.  
I.Ķiksis

 

 Papildus jautājumi:

Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta izpildi 2012.gada 4 mēnešos
I.Štefenberga
2.     
I.Miķīte-Plusniņa
3.     
I.Miķīte-Plusniņa
4.     
E.Stračinska