A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.04.2012 

Drukāt
26.02.2013

 Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.04.2012

 
 
Darba kārtība:
 
Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās
I.Pužule
2.     
I.Eglītis
3.     
I.Eglītis
4.     
I.Eglītis
5.     
I.Eglītis
6.     
I.Eglītis
7.     
A.Saliņa
8.     
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Loku ielā 1C, Valmierā
A.Saliņa
9.     
E.Stračinska
10.  
E.Stračinska
11.  
E.Stračinska
12.  
E.Stračinska
13.  
E.Stračinska
14.  
Par adreses Brīvības iela 56, Valmiera piešķiršanu
J.Zariņš, E.Stračinska
15.  
J.Zariņš
16.  
J.Zariņš
17.  
J.Zariņš
18.  
G.Jansone
19.  
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta izpildi 2011.gada 12 mēnešos
E.Voitkāne
20.  
R.Zaļaiskalna
21.  
I.Zariņa-Bojāre
22.  
I.Zariņa-Bojāre
23.  
A.Mellups
24.  
R.Jemšika
25.  
Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
J.Beķere
26.  
I.Miķīte-Plusniņa
 
PAPILDUS JAUTĀJUMI
 
Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
I.Miķīte-Plusniņa
2.     
E.Stračinska
3.     
Informācija par kapitālsabiedrībām, kuru īpašniece ir Valmieras pilsētas pašvaldība
A. Vītols
4.     
Informācija par Valmieras kultūras karti
L.Tarbuna
5.     
I.Miķīte-Plusniņa
6.     
I.Miķīte-Plusniņa
7.     
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas darbu 2011.gadā
R.Gailums