A A A

Uzņēmējdarbība

Aktuālā redakcija

 Zaudējis spēku

Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

161.

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā

01.01.2014.

162.

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā

01.01.2014.

262.

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

16.11.2016.

38.

„Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai publiskās vietās Valmieras pilsētā” 

Paskaidrojuma raksts šeit.

20.07.2011.

155.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā"

Saistošo noteikumu Nr.37 konsolidētā versija šeit. (1.76 MB)

12.06.2013.

zaudējuši spēku

37.

„Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

20.07.2011.

zaudējuši spēku

 

Par tirdzniecību publiskās vietās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

304.

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

23.05.2018.

283.

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

19.12.2017.

167.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2007.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.44 konsolidētā versija šeit.

167.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

44.

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā zaudējuši spēku