A A A

Uzņēmējdarbība

Aktuālā redakcija

Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

278.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.161 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā” (136.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (122.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.161 konsolidētā versija šeit. (14.84 MB)

26.07.2017.
244.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.161 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā” (139.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (116.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.161 konsolidētā versija šeit. (14.83 MB)

09.01.2016.
188.

„Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.161 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā””

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.161 konsolidētā versija šeit.

21.01.2014.
161.

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

01.01.2014.

279.

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.162 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā” (130.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (116.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.162 konsolidētā versija šeit. (5.87 MB)

18.03.2017.
189.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.162 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.162 konsolidētā versija šeit.

21.01.2014.
162.

„Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

01.01.2014.
262.

"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (211.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.00 KB)

16.11.2016.
38.

„Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai publiskās vietās Valmieras pilsētā” 

Paskaidrojuma raksts šeit.

20.07.2011.
155.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts šeit.

12.06.2013.

zaudējuši spēku

37.

„Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

20.07.2011.

zaudējuši spēku

 

Par tirdzniecību publiskās vietās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

304.

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā (172.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (112.50 KB)

23.05.2018.

283.

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā (360.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.00 KB)

19.12.2017.
167.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2007.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.44 konsolidētā versija šeit.

167.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
44. Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētā zaudējuši spēku