A A A

Transports

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

303.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.176 "Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem (121.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.50 KB)

26.04.2018.

273.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā” (109.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.79 konsolidētā versija šeit. (152.50 KB)

25.02.2017.
208.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.79 konsolidētā versija šeit.

12.08.2014.
165.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā”

Saistošo noteikumu Nr.79 konsolidētā versija šeit.

165.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
79. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā 10.12.2009.

176.

 

Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

spēku zaudējuši
„Par braukšanas dokumentu izmantošanas un pasažieru iekāpšanas kārtību Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”  01.07.2011.