A A A

Teritorijas plānošana

Aktuālā / spēkā esošā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

270.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

20.02.2017.

258.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.117 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā” (112.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (107.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.117 konsolidētā versija šeit. (181.50 KB)

23.07.2016.
164.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.117 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.117 konsolidētā versija šeit.

164.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
117.

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

 11.01.2012.