A A A

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

312.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā" (132.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (96.22 KB)

Saistošo noteikumu konsolidētā versija šeit. (56.25 KB)

29.12.2018.

307.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā” (138.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (35.75 KB)

Saistošo noteikumu konsolidētā versija šeit. (54.35 KB)

01.01.2019.

295.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.121 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā” (130.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (117.50 KB)

Saistošo noteikumu konsolidētā versija šeit. (220.50 KB)

20.04.2018.

291.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” (99.23 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (100.97 KB)

Saistošo noteikumu Nr.214 konsolidētā versija šeit. (176.50 KB)

01.01.2018.
252.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.214 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” (106.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.214 konsolidētā versija šeit. (170.50 KB)

13.01.2016.
214.

Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

01.11.2014.

290.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (96.78 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (101.08 KB)

Saistoši noteikumu Nr.210 konsolidētā versija šeit. (182.50 KB)

01.01.2018.
269.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (95.45 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (98.73 KB)

Saistoši noteikumu Nr.210 konsolidētā versija šeit. (185.00 KB)

16.12.2016.
251.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā” (114.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (116.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.210 konsolidētā versija šeit. (178.00 KB)

13.01.2016.
210.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

08.10.2014.

288.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā (126.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.50 KB)

01.01.2018.

268.

 

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā (110.88 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (92.05 KB)

27.10.2016.

261.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā (130.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.00 KB)

01.09.2016.
260.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (108.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.75 konoslidētā versija šeit. (147.00 KB)

16.08.2016.
249.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (161.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (114.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.75 konoslidētā versija šeit. (202.00 KB)

18.02.2016.
228.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.75 konsolidētā versija šeit.

09.05.2015.
200.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.75 konsolidetā versija šeit.

06.03.2014.
75. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā 01.04.2011.

250.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā” (104.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (114.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.95 konsolidētā versija šeit. (199.00 KB)

13.01.2016.
227.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.95 konsolidētā versija šeit.

19.03.2015.
219.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.95 konsolidētā versija šeit.

05.11.2014.
207.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.95 konsolidētā versija šeit.

08.07.2014.
170.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā”

Saistošo noteikumu Nr.95 konsolidētā versija šeit.

170.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
95. „Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā" 04.11.2010.

286.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.137 „Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Valmieras pilsētā" (95.83 KB)

Paskaidrojums raksts šeit. (100.84 KB)

Saistošo noteikumu Nr.137 konsolidētā versija šeit. (128.50 KB)

01.01.2018.
137. Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Valmieras pilsētā  05.01.2013.

186.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.121 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.121 konsolidētā versija šeit.

186.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
121.

"Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts šeit.

04.04.2012.
184.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2006.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.23 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
23.

„Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem”

Grozījumi 15.01.2009

Grozījumi 18.01.2007

 
248.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2005.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē” (102.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.17 konsolidētā versija šeit. (115.50 KB)

13.01.2016.
169.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2005.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.17 konsolidētā versija šeit.

169.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

26.11.2013.

Noteikumu 2.punkts stājas spēkā 01.01.2014

 17.  „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”  31.10.2009.
179.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.51 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

spēku zaudējuši

144.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

15.02.2013.

spēku zaudējuši

180.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Saistošo noteikumu Nr.52 konsolidētā versija šeit.

180.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

 spēku zaudējuši

52. „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

01.08.2008.

spēku zaudējuši

143.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

20.03.2013.

spēku zaudējuši

51. „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

 31.07.2010.

spēku zaudējuši

 10.  „Par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu apkures sezonā Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti”

 25.03.2009.

spēku zaudējuši