A A A

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Aktuālā redakcija 

 Zaudējis spēku

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

347

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.340 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā” 17.04.2020.

339.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

02.04.2020.

 

340.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā 02.04.2020.

341.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā 02.04.2020.

342.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm 02.04.2020.

288.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

01.01.2018.

268.

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā

27.10.2016.

121.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā

04.04.2012.

184.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2006.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.23 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

23.

 

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem

 

248.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2005.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē” (102.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.17 konsolidētā versija šeit. (115.50 KB)

13.01.2016.

 17.

 

 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”  31.10.2009.

 

Saistošie noteikumi, kas zaudējuši spēku

Saistošo noteikumu

Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Zaudējis spēku

137.

Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Valmieras pilsētā

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.340

95.

Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.340

261.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.340

210.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.341

214. 

Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.340

260.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.75 konoslidētā versija šeit.

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.288

75.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

Zaudējis spēku 

ar saistošajiem noteikumiem Nr.288

144.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

15.02.2013.

Zaudējis spēku 

52.

„Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

01.08.2008.

Zaudējis spēku 

179.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.51 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

Zaudējis spēku 

51.

„Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

 31.07.2010.

Zaudējis spēku 

 10.

 „Par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu apkures sezonā Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti”

 25.03.2009.

Zaudējis spēku