A A A

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Aktuālā redakcija 

 Zaudējis spēku

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

214.

Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

01.11.2014.

210.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

08.10.2014.

288.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

01.01.2018.

268.

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā

27.10.2016.

261.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Valmieras pilsētā

01.09.2016.

95.

Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā 04.11.2010.

137.

Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Valmieras pilsētā  05.01.2013.

121.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā

04.04.2012.

260.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (108.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.75 konoslidētā versija šeit. (147.00 KB)

16.08.2016.

75.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā 01.04.2011.

184.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2006.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.23 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

23.

„Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālo nodrošināšanu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās dzīvojošiem īrniekiem”

 

248.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2005.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē” (102.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.17 konsolidētā versija šeit. (115.50 KB)

13.01.2016.

 17.

 „Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”  31.10.2009.

144.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.06.2008. saistošajos noteikumos Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

15.02.2013.

spēku zaudējuši

52.

„Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

01.08.2008.

spēku zaudējuši

179.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.51 konsolidētā versija šeit.

184.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.

spēku zaudējuši

51.

„Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā”

 31.07.2010.

spēku zaudējuši

 10.

 „Par dzīvokļa pabalstu piešķiršanu apkures sezonā Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti”

 25.03.2009.

spēku zaudējuši