A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti
Par Valmieras pilsētas simboliku Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēdē  17.10.2019. Apstiprināšana atlikta

Par materiālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem, audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Visās komitejās 12.12.2019.  23.12.2019.