A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti
Par Valmieras pilsētas simboliku Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēdē  17.10.2019. Apstiprināšana atlikta

Par materiālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem, audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Visās komitejās 12.12.2019.  23.12.2019. 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

12.12.2019.  23.12.2019. 

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

12.12.2019.  23.12.2019. 

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 27.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

12.12.2019.  23.12.2019. 

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 318 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu."

Visās komitejās 12.12.2019.  23.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā