A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti
Par Valmieras pilsētas simboliku Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēdē  17.10.2019. Apstiprināšana atlikta

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

23.01.2020. 30.01.2020.

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

23.01.2020. 30.01.2020.

Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

 23.01.2020. 30.01.2020.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm

Sociālo un veselības lietu komiteja,

Finanšu komiteja

23.01.2020. 30.01.2020.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā

Visās komitejās 23.01.2020. 30.01.2020.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu

Visās komitejās 23.01.2020. 30.01.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā
23.01.2020.
23.01.2020.