A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (29.67 KB)

Paskaidrojuma raksts (29.78 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētās versijas projekts (128.00 KB)

Saimniecisko un transporta lietu komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komiteja

Finanšu komiteja

11.10.2018. 25.10.2018.