A A A

Pilsētas simbolika

  Aktuālā / spēkā esošā redakcija

 Saistošo noteikumu Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Stājas spēkā

259.

"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 „Par Valmieras pilsētas simboliku” (151.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (162.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.171 konsolidētā versija šeit. (1.31 MB)

15.07.2016.
254.

"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 „Par Valmieras pilsētas simboliku” (153.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (163.00 KB)

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.171 konsolidētā versija šeit. (1.30 MB)

02.04.2016.
237.

"Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.171 „Par Valmieras pilsētas simboliku”"

Paskaidrojuma raksts šeit.
14.08.2015.
 171.

"Par Valmieras pilsētas simboliku"

Paskaidrojuma raksts šeit.

 01.01.2014.