A A A

Pašvaldības nolikums

Aktuālā redakcija

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

309.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (114.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (112.00 KB)

Pielikums-organizācijas struktūra šeit.

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (366.00 KB)

28.09.2018.

305.

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (112.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.00 KB) (114.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (358.00 KB)

27.04.2018.

292.

 

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (114.00 KB)

Pielikums

Paskaidrojuma raksts šeit. (114.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (355.50 KB)

22.12.2017.
281.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (115.00 KB)

Pielikums (554.68 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (113.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (352.50 KB)

31.03.2017.
271.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (122.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (117.00 KB)

Pielikums (526.87 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (350.00 KB)

01.01.2017.

Saistošo noteikumu 5.punkts stājas spēkā 01.02.2017.

264.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (116.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (111.50 KB)

Pielikums (533.89 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (347.00 KB)

30.09.2016.
246.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (168.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (168.50 KB)

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (387.00 KB)

26.02.2016.
241.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” (118.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.00 KB)

Pielikums (544.24 KB)

Saistošo noteikumu Nr.159  konsolidētā versija šeit. (307.50 KB)

25.09.2015.
236.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

01.09.2015.
234.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

19.06.2015.
225.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

30.01.2015.
216.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

26.09.2014.
211.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

01.08.2014.
198.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Pielikums

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

20.12.2013.
173.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija šeit.

27.09.2013.

Saistošo noteikumu 2.punkts stājas spēkā 01.11.2013.
Saistošo noteikumu 7.punkts stājas spēkā 01.01.2014.

159.

„VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Paskaidrojuma raksts šeit.

 28.06.2013.
157.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 9.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.68 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts šeit.

14.06.2013.

zaudējuši spēku