A A A

Pašvaldības nolikums

Aktuālā redakcija

 

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Stājas spēkā

159. 

Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums

Organizācijas struktūras shēma

Stājas spēkā: 28.06.2013.