A A A

Kapu apsaimniekošana

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

174.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.49 „Par Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.49 konsolidētā versija šeit.

01.01.2014.
49.

,,Par Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanu"

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētās sniegto pakalpojumu maksas šeit.

10.04.2008.