A A A

Kapu apsaimniekošana

 Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

323.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

 

 

10.09.2019.

 

 

 Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas zaudējuši spēku, varat iepazīties ŠEIT.