A A A

Kapu apsaimniekošana

 Aktuālā redakcija 

 Zaudējis spēku

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

323.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

 

 

10.09.2019.

 

174.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.49 „Par Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanu”

Saistošo noteikumu Nr.49 konsolidētā versija šeit.

Zaudējis spēku no 10.09.2019.

49.

,,Par Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanu"

Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētās sniegto pakalpojumu maksas šeit.

10.04.2008.