A A A

Izglītība

Aktuālā redakcija

Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

313.

"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs” (219.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (133.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.297 konsolidētā versija šeit. (133.50 KB)

05.01.2019.

293.

"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.221 "Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (121.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (130.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.221 konsolidētā versija šeit. (144.00 KB)

07.06.2018.
297.

"Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs" (129.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (110.50 KB)

23.05.2018.
296.

"Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu" (126.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.50 KB)

04.05.2018.
 
302.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.125 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā" (300.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (109.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.125 konsolidētā versija šeit. (317.00 KB)

17.04.2018.

298

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (143.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (92.74 KB)

Saistošo noteikumu Nr.255 konsolidētā versija šeit. (173.00 KB)

10.02.2018.

255.

 

„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (197.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (170.50 KB)

Pielikums (12.97 KB)

26.04.2016.

221.

 

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Paskaidrojuma raksts šeit.

18.12.2014.

204.

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Paskaidrojuma raksts šeit.

08.04.2014.
190.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.123 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.123 konsolidētā versija šeit.

29.12.2013.

140.

"Par Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.140 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 16.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.123 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma"" apstiprināšanu"

Paskaidrojuma raksts šeit.

16.01.2013.
  "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.123 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" pielikumā Nr.1" 05.01.2013.
123.

„Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

Pielikums Nr.1 Līgums ar pirmsskolas izglītības iestādi

Pielikums Nr.2. Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē

Pielikums Nr.3. Pirmreizējs pieteikums bērna reģistrācijai rindā Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums Nr.4 Iesniegums par izmaiņām bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu, ja bērns PII jau apmeklē

Pielikums Nr.6 Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu reģistrā

Paskaidrojuma raksts šeit.

 16.03.2012.

zaudējuši spēku

45.

„Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums Nr.1 Pieteikuma veidlapa (word doc.)

Pielikums Nr. 2 Izziņa par vietas piešķiršanu iestādē (word doc.)

Pielikums Nr. 3 Iesniegums izglītības iestādei (word doc.)

10.02.2010.
  "Par kārtību, kādā tiek  nodrošināta Valmieras pilsētas izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbība vasaras periodā" 26.04.2012.
  „Par kārtību, kādā tiek nodrošināta izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 01.09.2012.

 

Par izglītības programmu licencēšanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā
125.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

 04.04.2012.

 

Par pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

310.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.111„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā” (113.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (111.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.111 konsolidētā versija šeit. (114.50 KB)

02.11.2018.
 113.  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību  Valmieras Mākslas vidusskolā"  15.02.2012.
 112.  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību  Valmieras Mūzikas skolā"  15.02.2012.
 111.  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā"  15.02.2012.