A A A

Izglītība

Aktuālā redakcija

 Zaudējis spēku

Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

335.

 

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā 17.01.2020.
297.

Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs (129.50 KB)

23.05.2018.
296.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

04.05.2018.

255.

„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

26.04.2016.

221.

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

18.12.2014.

204.

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

08.04.2014.

123.

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

 16.03.2012.

zaudējuši spēku

45.

„Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums Nr.1 Pieteikuma veidlapa (word doc.)

Pielikums Nr. 2 Izziņa par vietas piešķiršanu iestādē (word doc.)

Pielikums Nr. 3 Iesniegums izglītības iestādei (word doc.)

10.02.2010.
"Par kārtību, kādā tiek  nodrošināta Valmieras pilsētas izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbība vasaras periodā" 26.04.2012.
„Par kārtību, kādā tiek nodrošināta izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 01.09.2012.

 

Par izglītības programmu licencēšanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

125.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā

 04.04.2012.

 

Par pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

 113.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mākslas vidusskolā  15.02.2012.

 112.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mūzikas skolā  15.02.2012.

 111.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā  15.02.2012.