A A A

Dzīvnieku labturība

Aktuālā redakcija 

 Zaudējis spēku

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

187.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā

08.04.2014.

Noteikumu 6.punktā minēto prasību piemēro līdz 2016.gada 1.jūlijam

194.

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā

08.04.2014.

 

Saistošie noteikumi, kas zaudējuši spēku

Saistošo noteikumu

Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums

Zaudējis spēku

181.

Par Valmieras pilsētas domes 2001.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.3 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā ” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.187

3.

"Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Valmieras pilsētā"

Zaudējis spēku

ar saistošajiem noteikumiem Nr.187