A A A

Atkritumu apsaimniekošana

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

232.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.119 „Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” apstiprināšanu (115.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (114.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.119. konsolidētā versija šeit. (187.00 KB)

01.01.2016.
119.

„Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

04.01.2012.