A A A

Atkritumu apsaimniekošana

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

119.

Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā

04.01.2012.