A A A

Komisiju nolikumi

Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (132.43 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (141.26 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Budžeta komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (144.14 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (129.65 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (165.79 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 09.06.2020.) (2.84 MB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (124.73 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (113.82 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (121.00 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (224.76 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Publisko izklaides un svētku pasākumu komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (127.76 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 09.06.2020.) (998.43 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 09.06.2020.) (42.75 KB)

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 17.10.2018.) (3.68 MB)

Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (147.06 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (127.97 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums (Informācija aktualizēta 14.08.2018.) (124.63 KB)