A A A

Deleģēšanas līgumi

2021.gads

28.01.2021. Deleģēšanas līgums ar SIA "Valmieras Namsaimnieks" par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (2.04 MB)

29.01.2021. Deleģēšanas līgums ar biedrību "VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS" (833.72 KB)

29.01.2021. Deleģēšanas līgums ar Valmieras invalīdu biedrību "Atspēriens" (828.86 KB)

2020.gads un senāki

26.02.2020. Deleģēšanas līgums ar Valmieras invalīdu biedrību "Atspēriens" (5.90 MB)

31.01.2020. Deleģēšanas līgums ar SIA "Valmieras Namsaimnieks" par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (43.93 MB)

31.01.2020. Deleģēšanas līgums ar biedrību "VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS" (5.89 MB)

01.02.2019. Deleģēšanas līgums ar biedrību "SEV, TEV UN Ģimenei" (2.03 MB)

01.02.2019. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Kristīgais žēlsirdības centrs" (2.05 MB)

01.02.2019. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Centrs Valdardze" (2.06 MB)

31.01.2019. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" (1.93 MB)

31.01.2019. Deleģēšanas līgums ar Valmieras invalīdu biedrību "Atspēriens" (2.07 MB)

31.01.2019. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Fonds "Iespēju tilts"" (2.06 MB)

31.01.2019. Deleģēšanas līgums ar biedrību "VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS" (2.83 MB)

31.01.2019. Deleģēšanas līgums ar SIA "Valmieras Namsaimnieks" par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (14.06 MB)

25.10.2018. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (2.16 MB)

02.07.2018. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (2.09 MB)

30.01.2018. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" (15.86 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Sev, Tev un ģimenei" (1.90 MB)

13.12.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (1.92 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" (2.03 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS" (1.91 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Centrs Valdardze" (1.92 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS" (2.07 MB)

29.12.2017.Deleģēšanas līgums ar VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBU "ATSPĒRIENS" (2.05 MB)

29.12.2017. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Fonds "Iespēju tilts"" (2.08 MB)

28.09.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (2.16 MB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar Valmieras Invalīdu biedrību "Atspēriens"  (3.12 MB)

01.08.2016. Deleģēšanas līgums ar Burtnieku novada pašvaldību un Vienošanās (931.58 KB) (113.31 KB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Centrs Valdardze" (2.99 MB)

4.11.2015.Deleģēšanas līgums ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju (4.69 MB)

10.04.2017. Grozījumi Nr.1 2015.gada 4.novembra Deleģēšanas līgumā ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju (411.73 KB)

13.12.2017. Grozījumi Nr.2 2015.gada 4.novembra Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (1.03 MB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar nodibinājumu "Fonds "Iespēju tilts"" (3.00 MB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Kristīgais Žēlsirdības centrs" (2.95 MB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Sev, Tev un ģimenei"  (2.94 MB)

29.01.2016. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" / 28.07.2016. Grozījumi  (10.90 MB) (1.75 MB)

26.05.2017. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Valmieras pilsētas pensionārs" (3.00 MB)

02.10.2014. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" / 29.01.2015. Grozījumi  (3.36 MB) (471.39 KB)

14.06.2013. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzmes slimnīca" (2.26 MB)

20.06.2013. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS" / 29.10.2015. Grozījumi  (2.56 MB) (251.68 KB)

05.10.2016. Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes mērnieks" (2.53 MB)

05.10.2016. Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (nakts patversmes pakalpojums)/ 24.11.2016. Grozījumi (3.09 MB) (492.39 KB)

24.11.2016. Deleģēšansa līgums ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (aprūpe mājās) (3.11 MB)

30.01.2017. Deleģēšanas līgums ar SIA "Valmieras namsaimnieks" (23.75 MB)