A A A

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā krievu valodas skolotāju 

Drukāt
08.04.2021

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (turpmāk – Skola) aicina darbā KRIEVU VALODAS skolotāju (profesijas kods 2330 01) (darba vietas adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) uz nenoteiktu laiku. Pieteikšanās vakancei līdz 6.maijam.

 

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā KRIEVU VALODA atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • strādāt pie mācību darba individualizācijas un diferenciācijas, lai izskaidrotu skolēniem nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarboties ar skolēna vecākiem, lai izprastu skolēna uzvedību, viņa problēmas un informētu vecākus par skolēna grūtībām Skolā, kopīgi meklētu veidus to novēršanai;
 • darba dokumentāciju kārtot atbilstoši Skolas noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, Skolas atbalsta personālu, izstrādāt metodiskos materiālus mācību procesa īstenošanai;
 • piedalīties Skolas pedagoģiskajās sēdēs, mācību priekšmeta jomas darbā, metodiskajās sanāksmēs;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: augsta atbildības sajūta; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 790 euro mēnesī par vienu pedagoģisko likmi pirms nodokļu nomaksas (pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā;
 • sakārtotu darba vidi renovētā izglītības iestādē.
 • nepilno darba slodzi – 0,5 likmes 7.-12.klasēm vai 7.-9.kl.

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2021.gada 1.septembris.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2021.gada 6.maijam plkst.17.00 iesniedzot personīgi Skolas lietvedei (adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera) vai e-pastā: vpvg@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei/krievu valoda”.

Tālrunis informācijai: 64235793 (Skolas direktore).

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf.