A A A

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina darbā Metodiskā dienesta vadītāju 

Drukāt
06.04.2021

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Valmieras Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku). Pieteikšanās līdz 19.aprīlim.

 

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un vadīt Metodiskā dienesta darbu, noteikt mērķus un uzdevumus, kontrolēt to izpildi;
 • konsultēt, informēt un sniegt atbalstu Valmieras izglītības iestāžu pedagogiem, skolu vadības komandām, jomu koordinatoriem, mācīšanās konsultantiem ar izglītības atbalstu saistītos jautājumos;
 • sadarbībā ar izglītības speciālistiem plānot un organizēt pētījumus, datu ievākšanu un analīzi par mācīšanas darba kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām Pašvaldības izglītības iestādēs;
 • izveidot un uzturēt datu bāzi par pedagogu darba rezultātiem saistībā ar izglītojamo ikdienas darbu, mācību sasniegumiem, attīstības dinamiku, izdarīt secinājumus, sniegt priekšlikumus darba uzlabošanā;
 • apkopot un publiskot metodiskos materiālus un labās prakses piemērus izglītības procesa kvalitātes pilnveidei;
 • veidot aptaujas par izglītības jautājumiem, analizēt aptauju rezultātus, sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes celšanai;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši  Ministru Kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
 • darba pieredze pedagoģijā un metodiskajā darbā vai pedagoģijā un izglītības vadībā ne mazāk kā 5 gadi;
 • līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 12.mēnešalgas grupai no 1235 EUR līdz 1290 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī redzējums par Metodiskā dienesta darbības principiem un attīstības vīziju līdz divām A4 lapām datorrakstā, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv, vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Valmieras Izglītības pārvaldes  Metodiskā centra vadītāja/-as amatam”, līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.12:00.

Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 26121155.

 

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatumapolitika%281%29.pdf