A A A

Dabas aizsardzības pārvalde aicina darbā Vadošo ekspertu/-i (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku 

Drukāt
19.02.2020
 

 

 

 

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā inženiertehniskā izglītība, vēlams ar specializāciju būvniecībā vai arhitektūrā;
 • darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi, nozīmīga pieredze būvniecības projektu uzraudzībā;
 • pārzināt profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus, LV standartus;
 • izteikta iniciatīva, atbildības sajūta, spēja izvērtēt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • ļoti labas komunikācijas spējas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • Izskatīt un saskaņot ēku (būvju) tehniskos projektus;
 • Iesniegt būvvaldē dokumentāciju, kas saistīta ar ēku (būvju) būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju;
 • Sagatavot dokumentāciju iepirkumiem, kas saistīti ar ēku (būvju) būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju;
 • Organizēt un pārvaldīt Pārvaldes valdījumā nodoto ēku (būvju) tehnisko uzraudzību;
 • Pārbaudīt un kontrolēt būvniecības procesu, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Veikt Pārvaldes valdījumā nodoto ēku (būvju) nostiprināšanu zemesgrāmatu nodaļā

Piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 940 līdz 1287 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.

Pārbaudes laiks: 3 mēneši.

Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 25.02.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150 vai nosūtīt elektroniski ar norādi “vadošais eksperts īpašumu pārvaldības nodaļā” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 25.02.2020.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:

 • personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
 • datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.