A A A

Valmieras Valsts ģimnāzija aicina darbā Izglītības metodiķi (pieteikšanās līdz 29.02.) 

Drukāt
28.11.2019

Valmieras Valsts ģimnāzija aicina darbā Izglītības metodiķi (darba vietas adrese: L.Paegles iela 40, Valmiera) uz nenoteiktu laiku (1.0 slodze).

Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai!

 

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot savu darbu un par veiktā darba rezultātiem informēt izglītības iestādes noteiktajā kārtībā;
 • piedalīties Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiskā centra darba organizēšanā;
 • organizēt metodisko atbalstu Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanai;
 • piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna un pedagogu tālākizglītības un kvalifikācijas pilnveidošanas kursu programmu izstrādē;
 • veidot un uzturēt Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiskā centra datu bāzi;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību, veicināt pieredzes apmaiņu;
 • pēc nepieciešamības sniegt izglītojamo vecākiem metodisku palīdzību atbilstoši savai kompetencei;

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministra kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • zināšanās pedagoģijā, psiholoģijā, izglītības darba vadībā;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (par pilnu darba laiku – 1.0 slodze);
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz vvg@valmiera.edu.lv, vai personīgi Valmieras Valsts ģimnāzijā, adrese: Leona Paegles ielā 40, Valmierā, ar norādi „Pieteikums izglītības metodiķa amatam”, līdz 2020.gada 29.februārim. Tālrunis papildu informācijai: 29124640.

 

Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf.